مسابقات بین المللی قرآنی؛ محور اعتصام جمعی به حبل الله

” مسابقات بین­ المللی قرآنی؛ محور اعتصام جمعی به حبل الله “

یکی از برکات قرآن کریم و مسابقات بین­ المللی قرآن، آن است که بین ملّت‌ها و کشورها تفاهمی در سطوح مردمی به وجود بیاید. امروز دست‌های خطرناکی برای جدا کردن کشورهای مسلمان از یکدیگر تلاش می‌کنند، این دست‌ها هرچه قوی باشند نمی‌توانند بر ملّت‌ها مسلّط بشوند، امّا بر دولت‌ها چرا. متأسفانه دست‌های قدرت استکباری دشمنان خیلی زود بر دولت‌های بریده از ملّت‌ها مسلّط می‌شوند. لذا این مسابقات و گردآمدن بر محور قرآن که مورد تکریم آحاد مسلمین است، فرصت مغتنمی است برای تحکیم اعتصام به حبل الله.(بیانات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای ۱۳۷۲/۱۰/۲۲)

سایت رسمی منظومه قرآنی

ARE YOU READY? GET IT NOW!
Increase more than 500% of Email Subscribers!
Your Information will never be shared with any third party.