قرآن؛ هدایتگر انسان از ظلماتِ جهالت به نور معرفت

” قرآن؛ هدایتگر انسان از ظلماتِ جهالت به نور معرفت “

قرآن نور است و حقیقتاً دل و روح را روشن مى‌کند. اگر با قرآن انس پیدا کنید، مى بینید که دل و جان شما نورانى مى‌شود. به برکت قرآن بسیارى از ظلمات و ابهام‏ ها از قلب و روح انسان زدوده مى‌شود. به برکت قرآن است که انسان از ظلمات اوهام، اشتباهات، خطاها و غلط‏ها، به نور هدایت راه پیدا مى‌کند. قرآن، کتاب معرفت است. ما در زمینه‌ زندگى، در زمینه‌ تکلیف کنونى، در زمینه‌ آینده، در زمینه‌ هدف از بودن و بسیارى از زمینه‌هاى دیگر، خیلى از مسائل را نمى‌دانیم؛ بشر مشحون به جهالت‏ هاست و قرآن براى انسان معرفت مى‌آورد.(بیانات مقام معظم رهبری ۱۳۷۳/۱۰/۱۴)

سایت رسمی منظومه قرآنی

ARE YOU READY? GET IT NOW!
Increase more than 500% of Email Subscribers!
Your Information will never be shared with any third party.