سایت رسمی منظومه قرآنی آقا

” قرآن؛ ستاره هدایت راه بشر در بن­ بست­های فکری و اخلاقی”

آشنایی با متن قرآن، قدم اوّل است؛ از این باید عبور کنید. قدم بعدی، عبارت از مأنوس شدن با قرآن، یعنی قرآن خواندن است. قرآن خواندن را رها نکنید. البته اگر کسی بتواند در این خلال، قرآن را حفظ بکند، چند قدم جلو می­ آید و بقیه‏ کارها برای او آسان می شود. به هر حال، قدم بعدی عبارت از تأمل در آیات است؛ که انسان با هر آیه‏ قرآن، مثل سخن سنجیده‌ای که کسی با انسان حرف می­ زند، مواجه شود. وقتی که گوینده، سنجیده حرف می زند، ما مجبور می ­شویم دقّت کنیم تا حرف او را بفهمیم؛ با قرآن، این­طور مواجه بشویم. با شما دارد سنجیده حرف زده می­شود. آرام، آرام که انسان با قرآن انس پیدا کند،وقتی ذهن او از لحاظ جنبه‏ عاطفی – چون روی ذهن اثر می گذارد –از لحاظ جنبه‏ های اخلاقی یا جنبه­ های فکری به بن ­بست می ­رسد،کسی که با قرآن انس دارد، می ­بیند که ناگهان ستاره ‏ای می درخشد؛می­ رود طرف او، می ­بیند راه باز شد. قرآن این­طوری است. (بیانات امام خامنه ای ۱۳۷۸/۰۲/۲۲)

سایت رسمی منظومه قرآنی

ARE YOU READY? GET IT NOW!
Increase more than 500% of Email Subscribers!
Your Information will never be shared with any third party.