سرگرم شدن به تلاوت قرآن و غفلت از تدبّر در قرآن

” سرگرم شدن به تلاوت قرآن و غفلت از تدبّر در قرآن ”

خدای متعال را شکر می­کنیم که توفیق درس قرآن، انس با قرآن و تلاوت قرآن به مردم ما داده شده است. در دوران طاغوت، قرآن در کشور ما مهجور بود؛ هیچ حرکت جمعى در ترویج قرآن انجام نمی­گرفت هرچه بود، میل شخصى افراد بود در دوران جمهورى اسلامى و حاکمیت اسلام، یکى از برنامه‌هاى اصلى براى مسئولین کشور، ترویج قرآن است؛ تلاوت قرآن، انس با قرآن، فهم قرآن، حفظ قرآن، جزو برنامه‌هاست؛ که یکى از مظاهر آن، همین مسابقات بین‌المللى است. لکن تلاوت قرآن و قرائت زیباى آیات الهى، مقدمه است براى تدبّر در قرآن. ما نمی­خواهیم خودمان را مشغول کنیم، سرگرم کنیم به تلاوت و به قرائت قرآن و الحان قرآنى، به عنوان یک موضوع اصلى؛ این مقدمه و طریق است. تلاوت قرآن با صوت خوش موجب می­شود که دل انسان نرم شود، خشوع پیدا کند، آماده بشود براى فهم معارف قرآنى و آیات قرآنى؛ ما به این احتیاج داریم.(بیانات امام خامنه ای ۱۳۹۰/۰۶/۰۹)

بیانات قرآنی امام خامنه ای

ARE YOU READY? GET IT NOW!
Increase more than 500% of Email Subscribers!
Your Information will never be shared with any third party.